Gå till innehåll

Anmälan av diverse ärenden

På sidan Bygglovsinformationöppnas i nytt fönster hittar du information om när du måste göra en anmälan. Där finns också en del länkar till fördjupad information. Titta gärna där innan du går vidare med den digitala ansökan.

Denna anmälan gäller t ex om du ska:

Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning

Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt
påverkas

Installera eller väsentligt ändra hissar, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp
(även på tomt)

Underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdes-
bestämmelser

 

När din anmälan kommit in till oss får ni ett skriftligt besked om detta.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för
handläggning av ärendet.

Arbetet får inte påbörjas innan du fått ett startbesked.

Din anmälan är en offentlig handling.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka