Gå till innehåll

Ansökan om förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.
Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende och ska lämnas av miljö- och byggnämnden som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen (PBL) när någon begär det.

Sök på Förhandsbesked på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fördjupad information.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka